Posts filed in Behandeling

Verhogen je genen je risico om twee keer kanker te krijgen?

Posted zaterdag november 17, 2018 by Freya Vissers

Een artikel gepubliceerd in juni 2014 en verschenen op de website van...

Een artikel gepubliceerd in juni 2014 en verschenen op de website van de Cleveland Clinic in Ohio. Het is geschreven door de Amerikaanse arts Charis Eng, wereldleider in kankergentica en...

Read More »

Cowden-syndroom en immunodeficiëntie.

Posted vrijdag november 09, 2018 by Freya Vissers

Een artikel dat verscheen in de PMC (Pub Med Central een gratis...

Een artikel dat verscheen in de PMC (Pub Med Central een gratis archief waar je  medische artikels over onderzoeken die wereldwijd werden uitgevoerd terug kan vinden) eigendom van de United States...

Read More »

Eindelijk; geneesmiddelen onderzoek voor PTEN-gen mutaties lijkt hoopvol.

Posted vrijdag november 09, 2018 by Freya Vissers

Een artikel geschreven door Katherine Lutz en  gepubliceerd op 4 september 2018...

Een artikel geschreven door Katherine Lutz en  gepubliceerd op 4 september 2018 op Vector, een blog van de Boston Children’s hospital. Finally in the game: Patient in drug trial for...

Read More »

Een super suppressor: het stimuleren van een gen dat de tumorgroei onderdrukt

Posted maandag september 24, 2018 by Freya Vissers

Dit artikel werd gepubliceerd op de website van Boston Children’s Hospital op 18 september...

Dit artikel werd gepubliceerd op de website van Boston Children’s Hospital op 18 september 2018 door Kat J. McAlpine en Haley Bridger. artikel “Super suppressor: Boosting a gene that stifles tumor growth” ...

Read More »

PTEN Hamartoma Tumor Syndroom: Waarom een goede opvolging zich vaak familiaal moet situeren.

Posted zondag april 08, 2018 by Freya Vissers

Dit artikel werd gepubliceerd in okt.2017 door Prof. Parikh en Prof. Eng....

Dit artikel werd gepubliceerd in okt.2017 door Prof. Parikh en Prof. Eng. Prof. Parikh is hoofd van neurogenetica en neurometabolisme in het Cleveland Clinic Centre for Pediatric Neurosciences. Prof. Eng...

Read More »